سلامتی و تناسب اندام. یک زندگی
بهتر.

تناسب اندام فقط مربوط به دویدن، دوچرخهسواری و رفتن به باشگاه نیست، بلکه بیشتر مربوط به فعالیتهای روزانه شماست. 1 بنابراین اپلواچ تمام حرکات شما مانند پیادهروی، بالا رفتن از پلهها و یا بازی کردن با بچهها را بررسی میکند. حتی زمانهایی که از جای خود برمیخیزید را نیز بررسی کرده و شما را به فعالیت بیشتر تشویق میکند، زیرا تمام این فعالیتها دارای اهمیت بسیار بالایی هستند. فیلم سلامتی و تناسب اندام را ببینید.

اپلواچ + Christy Turlington Burns

خانوم Christy Turlington Burns از اپل‌واچ استفاده میکند تا برای یکی از بزرگترین مسابقات دو ماراتن تمرین کند.

تمامی فعالیت‌های روزانه همگی فقط بر روی مچ دست شما.

کمتر بنشینید. بیشتر حرکت کنید. مقداری ورزش کنید.

کمتر بنشینید. بیشتر حرکت کنید.
مقداری ورزش کنید.

سه حلقه موجود در نرمافزار Activity یک وضعیت ساده و کامل را از فعالیتهای روزانهتان به شما نشان میدهد. حلقه Move نشان میدهد که چند کالرى سوزانده‌اید. حلقه Exercise نشان میدهد چند دقیقه فعالیت‌هاى پرتحرک و سریع انجام داده‌اید و حلقه Stand نشان میدهد که چند وقت یک بار از جایتان بلند شده‌اید تا خستگى‌تان را از نشستن زیاد به در کنید. هدف این است که روزانه این سه حلقه را به پایان برسانید.

Stand مقداری از صندلی کاری خود فاصله بگیرید.

Stand مقداری از صندلی کاری
خود فاصله بگیرید.

فعالیت بدنی اهمیت زیادی دارد و کلید این کار به حداقل رساندن نشستن است. برای اینکه زمان غیرفعال بودن شما در روز به حداقل مقدار خود برسد، اپلواچ زمانی که از جای خود برمیخیزید و اندکی حرکت میکنید را تشخیص داده و به شما امتیاز میدهد. اگر حدود یک ساعت را بنشینید به شما یادآورى میکند که بلند شوید. زمانى حلقه Stand را می‌بندید که در ۱۲ ساعت مختلف از روز، هرساعت حداقل یک دقیقه را بلند شده و حرکتی کردهباشید. ممکن است این موضوع کوچکی به نظر برسد، ولی کمتر نشستن میتواند به شکلی شگفتانگیز شما را به فعال بودن و بهبود وضعیت سلامتیتان تشویق کند.

Move هر حرکتی که انجام میدهید گامی است به سمت راه درست.

Move هر حرکتی که انجام میدهید گامی است به سمت راه درست.

هر هفته اپل‌واچ بر اساس سابقه فعالیت‌تان در هفته‌هاى اخیر یک "هدف حرکتى" جدید را به شما پیشنهاد میدهد که مشخص میکند باید هرروز چند کالرى بسوزانید. هنگامى حلقه Move را مى‌بندید که به هدف روزانه شخصى خود در سوزاندن کالرى رسیده باشید. میتوانید همچنین هدف پیشنهادی خود را تغییر دهید، آن را بیشتر یا کمتر کنید تا به هدف مناسب خود برسید. با رسیدن به پیشرفتهای کوچک خود در طول هر هفته احتمال موفقیت نهایی شما بسیار بالا خواهد بود.

Exercise سی دقیقه در یک مرحله، و یا هر بار فقط چند دقیقه.

Exercise سی دقیقه
در یک مرحله، و یا هر بار
فقط چند دقیقه.

هر فعالیتى که در حد یک پیاده‌روى سرعتی یا بیشتر از آن باشد را Exercise مى‌گویند. اپل‌واچ هرکارى که در روز مى‌کنید را اندازه‌گیری میکند، چه یک حرکت ساده باشد و چه یک ورزش اختصاصى. شما زمانى حلقه Exercise را مى‌بندید که به میزان جهانى توصیه شده‌ى ۳۰ دقیقه ورزش در روز برسید. البته مجبور نیستید همه این زمان را به صورت یکجا ورزش کنید، که در نتیجه انجام این کار روزانه برای شما راحتتر خواهد بود.

نرمافزار Workout.
اندازهگیریهایی با جزییات بالا، درست هنگامی که به آنها نیاز دارید.

در هنگام انجام ورزشهای روزانه نرمافزار Workout در اپلواچ اطلاعات مفیدی همچون زمان گذشته، فاصله، کالری، قدمها و سرعت را برای فعالیتهای مختلفی همچون دویدن و رکاب زدن، با نمودارهایی مناسب نمایش میدهد — چه در منزل و چه بیرون. از آنجا که اپلواچ ضدآب است، نیازی نیست که هنگام شنا و یا کار در زیر باران نگران چیزی باشید. فقط نوع فعالیتی که میخواهید انجام دهید را انتخاب کرده تا اپلواچ حسگرهای مناسب را روشن کند. یک گزارش خلاصه همراه با جزییاتی کامل را مشاهده خواهید کرد و فعالیت شما تا کامل شدن حلقه Exercise برای یک روز ادامه خواهد داشت.

طراحی شده تا حرکات مختلف شما را اندازهگیری کند.

حسگر ضربان قلب. حسگر ضربان قلب در اپلواچ وضعیت ضربان قلب شما را در هنگام فعالیتها تشخیص داده تا میزان شدت آن فعالیت را اندازهگیری کند و میزان کالری سوزانده شده را با دقت بسیار بالایی محاسبه کند.

- GPS. اپلواچ در کنار شتابسنج خود از GPS آیفون شما نیز استفاده میکند تا فاصله پیمودهشده و سرعت شما را هنگام انجام فعالیتهای مختلف — مانند پیادهروی، دویدن و دوچرخهسواری — با دقت بسیار بالایی اندازهگیری کند.

شتاب‌سنج. شتاب‌سنج در اپل‌واچ فعالیت کلی بدن و تعداد قدم‌ها را اندازه گرفته تا میزان کالری سوزانده شده در طول روز را اندازه بگیرد. این حسگر انواع مختلف حرکات فیزیکی از بلند شدن و یا دویدن به دنبال اتوبوس گرفته تا بازی کردن با کودکان را اندازهگیری میکند.

در مورد تکنولوژیهای اپلواچ بیشتر بدانید.

Learn about the Apple Watch heart rate sensor, its accuracy and limitations

اپلواچ به پیشرفت شما کمک میکند و نتایج را به شما نشان میدهد.

چه در حال پیادهروی و دویدن باشید و چه در حال دوچرخهسواری و استفاده از تجهیزات تناسب اندام، اپلواچ میداند که چگونه هنگام انجام این فعالیتها به شما انگیزه لازم را القا کند. به شما کمک میکند اهداف خود را تنظیم کنید، پیشرفتها را بررسی کنید، هنگام رسیدن به اهدافتان به شما خبر میدهد و هنگامی که فعالیتتان به اتمام رسید گزارش کاملی را به شما ارائه میدهد. بنابراین میتوانید آخرین و یا بهترین فعالیت خود را بهبود ببخشید.

بازخوردهای شخصی به شما انگیزه خواهند داد.

بازخوردهای شخصی به شما انگیزه خواهند داد.

اپلواچ به همراه یادآورهای ورزشی قابل تنظیمی طراحی شده است که در راستای به اتمام رساندن حلقههای Move، Exercise و Stand به شما کمک میکنند و از وضعیت پیشرفتتان برای انگیزه دادن به شما استفاده میکنند. با گذشت زمان اپلواچ روال فعالیتهای شما را فرا گرفته و میزان فعال بودن شما را تشخیص میدهد تا با استفاده از این اطلاعات یک هدف حرکتی قابل انجام را برای هفته جاری شما پیشنهاد دهد. میتوانید این هدف پیشنهادی را خودتان افزایش یا کاهش دهید. این بررسیهای روزانه به شما کمک میکند که فعالتر باشید و با قدمهای بلندی پیشرفت کنید.

ببینید که چقدر از مسیر را پیمودهاید و چقدر به هدف خود رسیدهاید.

ببینید که چقدر از مسیر را پیمودهاید و چقدر به هدف خود رسیدهاید.

اپلواچ در یک نگاه وضعیت فعالیت روزانه شما را نمایش میدهد. برای مشاهده میزان پیشرفت خود در یک بازه زمانی طولانی باید به نرمافزار Activity بر روی آیفون مراجعه کنید. میتوانید حلقههای Activity، فعالیتها و دستاوردهای خود را بر حسب روز، هفته و یا ماه مشاهده کنید. نرمافزار Activity میتواند اطلاعات مربوط به فعالیتها و ورزشهای شما را با نرمافزار Health بر روی آیفون به اشتراک بگذارد، جایی که این اطلاعات میتوانند توسط نرمافزارهای سلامتی و تناسب اندام توسعهدهندگان دیگر مورد استفاده قرار بگیرند.

درست از روی مچ دستتان مورد تشویق قرار بگیرید.

درست از روی مچ دستتان مورد تشویق قرار بگیرید.

هنگامی که به بهترین رکوردها و یا اهداف خود میرسید اپلواچ به سرعت همراه با شما جشن خواهد گرفت. برای این دستاوردها یک نشان ویژه را دریافت خواهید کرد که در نرمافزار Activity بر روی آیفون شما ذخیره میشود و شما را برای رسیدن به اهداف خود و پیشرفتتان تشویق میکند.

بعدی

بعدی برای هر سلیقهای یک اپلواچ وجود دارد.