در زمینه پشتیبانی و خدماتی که به کاربران ارائه میشود، اپل همواره نمره قبولی را از کاربران‌‌اش دریافت کرده است. بخش پشتیبانی اپل به روش‌های متفاوتی همیشه به سوالات و...